Založení firmy bude levnější a rychlejší

Se skvělou zprávou pro nové podnikatele přichází ministerstvo spravedlnosti. V rámci svého programu zabývajícího se elektronizací justice spustilo aplikaci, která umožňuje notářů, provádět zápisy do obchodního a dalších veřejných rejstříků. V praxi to bude znamenat výrazné zjednodušení, zrychlení a dokonce zlevnění celého procesu, protože notáři budou nyní vystupovat jako alternativa k rejstříkovým soudům. Od 1. května je navíc v účinnosti novela snižující soudní poplatky zápisů prováděních notáři až o několik tisíc korun.

Srovnejme například cenu zápisu společnosti s ručením omezeným, kde soudní poplatek u notáře výjde na 2 700 korun, u rejstříkového soudu by však vyšel na celých 6 000 korun. Stejně tak založení akciové spolěnosti bude o poznání levnější. U notáře bude stát první zápis 8 000 korun, zatím co u rejstříkového soudu 12 000 korun.

  1. To nadšení ze zlevnění zápisů do rejstříku prostřednictvím notáře u s.r.o. až tak nesdílím…

    Soudní poplatek sice bude místo 6000 Kč jen 2700 Kč, to je fakt, ale na druhé straně za online zápis inkasuje notář 300 Kč, dále 1000 Kč za další osvědčení, které je nutno sepsat navíc (oproti zápisu do rejstříku soudem), a dále je zpoplatněn výpis z katastru (100 Kč) a z rejstříku trestů (50 Kč) pro každého jednatele. Čili nějaké zlevnění je sice zřejmé, ale není zase tak velké, jak se jeví na první pohled.

    1. Děkujeme za doplnění informací Romane. Je pravda, že všechny podrobnosti jsme v tomto krátkém článku nezmínili. Náklady na online zápis u notáře se skutečně zvýší o dalších 1300 Kč

Comments are closed.