Účetnictví

 

Účetnictví je finanční disciplína, jejímž cílem je poskytnout věrný a pravdivý obraz o finanční situaci dané entity.