Novinka pro rok 2016 – kontrolní hlášení k DPH

Počínaje 1.1.2016 se kontrolní hlášení stane součástí zákona o DPH. Toto opatření bude bohužel znamenat další nárůst administrativní zátěže spojené s vedením účetnictví. Kontrolní hlášení bude podáváno výhradně elektronicky, což znamená, že na elektronické přiznávání DPH budou muset přejít i ti plátci, kteří doposud podávali písemnou formou. S touto úpravou byla veřejnost seznámena již koncem loňského roku. Nejdůležitější otázkou však je, jaký věcný obsah budou kontrolní hlášení obsahovat a právě ten, byl zveřejněn minulý týden.

část A – plnění, u kterých je plátce povinen přiznat daň a uskutečněná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti:

A.1 uskutečněná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (výpis dle § 92a se již nebude podávat) – jde o plnění uváděná na řádku 25 přiznání
A.2 – pořízení zboží z JČS, přijetí služby z JČS, pořízení nového dopravního prostředku
A.3 – zvláštní režim pro investiční zlato
A.4 – uskutečněná plnění v ČR s DPH na výstupu nad 10 tis. Kč
A.5 – uskutečněná plnění v ČR s DPH na výstupu do 10 tis. Kč a bez daňového dokladu (souhrnně)

část B pro odpočet daně (v návaznosti na uplatnění odpočtu v daňovém přiznání, nikoli dle data uskutečnění zdanitelného plnění):

B.1 přijatá plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (výpis dle § 92a se již nebude podávat) – uváděná na řádcích 43 a 44 přiznání (odpočet z A.2 se již znovu vykazovat nebude)
B.2 – „klasický“ odpočet „českých“ plnění z řádků 40 a 41 (doklady nad 10 tis. Kč)
B.3 – „klasický“ odpočet „českých“ plnění z řádků 40 a 41 ze zjednodušených daňových dokladů (souhrnně)