Daň z nemovitých věcí – pozor na datum 1. června

 

Do 1. června bude muset většina majitelů nemovitostí splnit tuto nepříjemnou povinnost - uhradit daň z nemovitosti. Týká se to těch poplatníků, kteří vlastnili nemovitost k 1. lednu 2015. Není však třeba platit daň vždy najednou. V případě, že je daň vyšší než 5000, může poplatník zaplatit ve 2 stejných splátkách, z nichž jednu stačí zaslat do 30. listopadu.

Způsob platby - poplatník může uhradit daň bankovním převodem na účet krajského finančního úřadu (pro Prahu konkrétně 7755-77628031/0710). Dalšími způsoby jsou platba složenkou na poště nebo na pokladně příslušného krajského finančního úřadu.